0

Dostava

Isporuka naručenih proizvoda se vrši putem kurirske službe na adresu kupca. Troškove dostave, za kupovinu u iznosu do 5.000,00 dinara snosi kupac, a za kupovinu preko navedenog iznosa dostava je besplatna. Troškovi dostave su jasno istaknuti na sajtu prilikom zaključivanja narudžbe.

Prodavac se obavezuje da će kupljenu robu u roku od jednog do tri radna dana predati kurirskoj službi koja je zadužena za dostavu. Predviđeno ukupno vreme za dostavu robe Kupcu na adresu koju je uneo u procesu kupovine je najviše 6 radnih dana, bez obzira na destinaciju u Srbiji (najčešće roba stigne na adresu kupca za 2 do 3 dana).

Na vreme isporuke takođe mogu da utiču vanredne situacije, vremenske nepogode, više sile, a u tim situacijama Prodavac ne može da snosi odgovornost. Kurirske službe ne dostavljaju na teritoriju Kosova.